Front page 3

De casus

Voor het samenwerkingsverband As50 (Bernheze, Maashorst, Meierijstad en Oss) heeft Kapabel het AVOI-beleid en de nadere regels geüpdatet. Dit doen we voor veel gemeentes (misschien percentage noemen?). Het bijzondere aan deze opdracht is dat Meierijstad een voorloper is op het gebied van de Omgevingswet. De opdracht van de gemeente was dan ook het opstellen van:

  • een hoofdstuk kabels en leidingen voor de Verordening Fysieke Leefomgeving
  • een telecommunicatieverordening voor de gemeente Meijerijstad
  • een AVOI voor de overige gemeentes.

En dit op zo’n manier dat er in de praktijk er tussen de gemeenten in As50-verband geen verschillen zouden ontstaan.

De werkzaamheden

De omgevingswet staat momenteel gepland voor invoering op 1 januari 2023. Het is dan ook niet direct verplicht om het kabel en leiding deel op te nemen in het omgevingsplan dat de gemeente moet vaststellen. Dat moet pas ergens in de overgangsperiode (zie, link naar onze whitepaper over omgevingswet). Als de gemeente er wel voor kiest om de AVOI op te nemen in het Omgevingsplan, of in voorbereiding daarop in de Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL), dan moet je voor de telecom een aparte verordening maken omdat de Telecommunicatiewet niet onder de omgevingswet valt.

Voor Meierijstad is er dan ook gekozen om een hoofdstuk voor de VFL te maken die zoveel mogelijk overeenkomt met de AVOI van de overige gemeenten, waarbij wel wordt aangesloten bij de rest van de VFL. Daarnaast is een Telecommunicatieverordening opgesteld voor het telecomdeel.

Beide hebben als nadere regel het zelfde handboek kabels en leidingen en schaderegeling ingravingen kabels en leidingen. Hierdoor is geborgd dat er in de uitvoering zoveel mogelijk gelijkluidend beleid is voor alle netbeheerders die werkzaamheden uitvoeren binnen de gemeente.

Bijdrage Machiel Jeurissen