Uw huidige situatie, onze Quickscan. Kapabel specialisten inventariseren met een Quickscan de huidige situatie binnen uw gemeente of afdeling. Dat doen zij door het houden van interviews met medewerkers die betrokken zijn bij het huidige proces en het analyseren van de informatie die u aanlevert. Naar aanleiding van de inventarisatie en analyse stelt Kapabel een beknopte rapportage waarin wij een gericht advies om het proces rond kabels en leidingen te optimaliseren. Aansluitend kunnen wij daarna een plan van aanpak opstellen voor de implementatie van de verbeteracties. Dit plan van aanpak bevat onder andere een overzicht van de benodigde coördinatietaken, werkafspraken, planning en begroting. Voordelen met de Quickscan van Kapabel: • U krijgt een volledig inzicht in de huidige dienstverlening en processen ten aanzien van de kabels en leidingen binnen uw gemeente; • u krijgt inzicht in de financiële dekking van uw dienst in relatie tot inkomsten op leges en degeneratiekosten; • u weet u direct in hoeverre uw gemeente of afdeling voldoet aan de (minimale) eisen; • u kunt u dienstverlening optimaal uitvoeren; • u krijgt inzicht in de (aanwezige en ontbrekende) zaken die nodig zijn voor een optimale uitvoering; • u kunt snel gerichte acties uitzetten om uw dienstverlening te optimaliseren. De Quickscan is ook hiermee ook een aan te bevelen eerste stap voordat u een intensief en kostbaar consultancytraject in gaat voor het optimaliseren van integrale processen rondom het gebruik van de ondergrond.

Vraaf offerte aan

We komen zo spoedig mogelijk bij u terug.

Contactformulier

Name(Required)
Email(Required)
Please let us know what's on your mind. Have a question for us? Ask away.
Untitled
MM slash DD slash YYYY