Front page 3

Verlegregeling

Vanuit Kapabel kunnen wij u ondersteunen bij het wijzigen van de verlegregelingen zoals het opzeggen van privaatrechtelijke contracten die de gemeenten vanuit het verleden nog hebben met netbeheerders die vervangen moeten worden voor een veel voordeligere publiekrechtelijke regeling.

Detachering

Gedoogplichtig

Ook in geval een telecom netbeheerder op de deur klopt met de melding dat zij een glasvezelnetwerk komen aanleggen is niet iets wat dagelijkse gebeurt. Wat zijn de knoppen waar de gedoogplichtige gemeente nog wel aan kan draaien en welke vergoedingen kunnen gevraagd worden. Kapabel kan de gemeente hierbij ondersteunen om de juiste voorschriften op te nemen een Samenwerkingsovereenkomst / Convenant en/of in het instemmingsbesluit.

Detachering

Trafostations

Met de energietransitie krijgen we te tevens te maken met gasloze  wijken. Of het nu een “all elektric”wijk of een wijk met een warmtenet gaat worden, het elektriciteitsnet van Liander, Stedin of Enexis moet zwaarder gedimensioneerd worden en de concentratie van trafostations in die wijk neemt een factor 3 tot 5 toe ten opzichte van een conventionele wijk met gas.

Het plannen van de trafostations, die de middenspanning transformeren naar laagspanning, zijn niet populair bij de inwoners en niemand wil vanuit zijn/haar woning zicht hebben op deze trafostations. Het is daarom gewenst dat een gemeentelijke organisatie hiervoor een proces opzet waarmee alle stakeholders betrokken zijn voordat er tot de noodzakelijke besluitvorming voor een locatie kan worden gekomen. Kapabel kan ondersteunen bij het opzetten van dit proces.

Detachering

Niet openbare kabels en leidingen in openbare gronden

Naar goed gemeentelijk beleid moedigt de gemeente haar burgers aan te participeren in maatschappelijke ontwikkelingen en worden burgerinitiatieven in dit kader op prijs gesteld. In het verlengde hiervan zijn burgers en bedrijven ook steeds inventiever in oplossingen om tussen verschillende locaties verbindingen te realiseren voor communicatie, energieopwekking, het laden van auto’s of om met buurtgenoten een eigen energie warmtenet op te zetten.

Dit soort private verbindingen/netten liggen meestal gedeeltelijk in de openbare ruimte waar wetten en regelgeving op van toepassing is. Eigenlijk moet de eigenaar van zo’n niet openbaar net zich gedragen als een netbeheerder met alle verantwoordelijkheden die daaraan verbonden zijn.

Vanuit kabels en leidingen perspectief wil je dit soort niet openbare kabels en leidingen niet toestaan in de openbare ruimte, maar vanuit een ander perspectief zoals verduurzaamheid of vanuit het belang van de energietransitie zijn er stakeholders binnen een gemeentelijke organisatie die dit soort initiateven willen aanmoedigen. Het is belangrijk dat een gemeentelijke organisatie hierover nadenkt en hiervoor een aanvullende beleidsnota opstelt om willekeur te voorkomen.

Kapabel heeft eerder voor Nederlandse gemeenten dit soort trajecten begeleid en kan ook uw gemeente hierin ondersteunen.

Vraag advies aan

Vraag offerte aan

We komen zo spoedig mogelijk bij u terug.

Contactformulier